§ 4-2. Sikkerhetspolitikk

§ 4-2. Sikkerhetspolitikk

Jernbanevirksomhetens øverste ledelse skal utarbeide en dokumentert sikkerhetspolitikk. Sikkerhetspolitikken skal:
 1. a.
  angi prinsipper for arbeidet med sikkerheten,
 2. b.
  være formålstjenlig som et rammeverk for etablering og gjennomgåelse av sikkerhetsmål,
 3. c.
  være innarbeidet på alle nivåer i jernbanevirksomheten og
 4. d.
  være formidlet til alle som arbeider for eller på vegne av jernbanevirksomheten.

Sikkerhetspolitikken benyttes som grunnlag for fastlegging av sikkerhetsmål og risikoakseptkriterier i  §§ 4-3 og 4-4.

Bokstav a) og c) innebærer at sikkerhetspolitikken må utformes slik at den angir prinsipper og føringer som er anvendbare for og også kan kommuniseres til personell som utfører operativt arbeid.

Bokstav d) innebærer at sikkerhetspolitikken også skal formidles til personell hos leverandører som utfører arbeid av sikkerhetsmessig betydning.