§ 14-8. Synskrav

§ 14-8. Synskrav

Synsfunksjonen skal være så god at trafikksikkerhetsmessig informasjon kan oppfattes uten vanskelighet.
Følgende krav gjelder:
 1. a.
  synsstyrke på avstand med eller uten korreksjon: 0,8 (høyre øye + venstre øye - målt hver for seg), minst 0,3 for det svakeste øyet,
 2. b.
  største tillatte korreksjon: langsynthet +5/nærsynthet -8,
 3. c.
  syn på kort og mellomlang avstand: tilstrekkelig med eller uten korreksjon,
 4. d.
  kontaktlinser er tillatt,
 5. e.
  normalt fargesyn: påvist gjennom bruk av en godkjent prøve, som f.eks. Ishihara, supplert ved en annen godkjent prøve dersom det er nødvendig,
 6. f.
  synsfelt: normalt (ikke noe avvik som påvirker den oppgaven som skal utføres),
 7. g.
  syn på begge øyne: effektivt,
 8. h.
  binokulært syn: effektivt,
 9. i.
  kontrastfølsomhet: god,
 10. j.
  ingen progressiv øyensykdom,
 11. k.
  øyeimplantater, keratotomi og keratektomi er bare tillatt dersom de kontrolleres årlig eller med en hyppighet som legen fastsetter.
Legen kan i særlige tilfeller tillate verdier som ligger utenfor ovennevnte krav etter å ha innhentet uttalelse fra en øyelege.

Annet ledd bokstav a)

Det stilles krav om at man må teste synet separat og at man må se minst 0,8 på ett øye og ikke kan se dårligere enn 0,3 på det dårligste øyet.