§ 13-7. Krav til strekningskunnskap

§ 13-7. Krav til strekningskunnskap

Førere skal være godt kjent på strekningen de kjører på.

Føreren skal være kjent med for eksempel plassering av signaler, plattformer og geografiske forhold av betydning for framføringen. Videre må fører kunne anvende eventuelle bestemmelser for særskilte forhold for den aktuelle strekningen.