§ 10-6. Bestemmelser om kommunikasjon

§ 10-6. Bestemmelser om kommunikasjon

Trafikkutøver skal ha bestemmelser om kommunikasjonsprosedyrer for trafikkavviklingen.
Ved muntlig kommunikasjon mellom fører og trafikkstyrer skal det bare brukes det kommunikasjonssystem som er fastsatt av infrastrukturforvalter. Meldinger av betydning for sikker framføring og skifting skal følge fastsatte rutiner og skal gjentas. For nødmeldinger kan gjentakelse sløyfes.
Ved muntlig kommunikasjon mellom fører og trafikkstyrer skal fører oppgi identifikasjon og stedsangivelse og trafikkstyrer skal oppgi navn på trafikkstyringssentral eller strekning.
Det er trafikkstyrers ansvar å forsikre seg om at vedkommende snakker med rette fører.

Annet ledd:

Det er i § 11-7 første ledd stilt krav om at infrastrukturforvalter må ha kommunikasjonssystem.