§ 10-16. Sikring av tog som står på strekningen

§ 10-16. Sikring av tog som står på strekningen

Trafikkutøver skal ha bestemmelser som sikrer at tog som står på strekningen ikke kommer utilsiktet i bevegelse.

Toget må sikres uavhengig av om føreren sitter i førerrommet eller må forlate førerrommet.