§ 10-12. Krav til fører

§ 10-12. Krav til fører

Føreren har ansvaret for at toget kjøres sikkerhetsmessig forsvarlig i henhold til hastighet, signaler og skilt, togets bremseevne m.m.
Fører skal sikre at avganger fra stasjon og holdeplass gjennomføres på en sikker måte.
Fører skal tilpasse hastigheten under skifting til forholdene på stedet.

Begrepet «kjøring» tolkes vidt. «Kjøring» omfatter også når toget står i ro fordi det har stoppet, f. eks. ved av- og påstigning.

Verken klargjøring av tog eller oppgaver som fører har i henhold til § 10-14 er kjøring av tog.