Statens Jernbanetilsyn logo

§ 23.Taushetsplikt

§ 23.Taushetsplikt

Enhver som utfører tjeneste eller arbeid for tilsynsmyndigheten har taushetsplikt etter reglene i § 17 så langt de passer.