§ 18. Oversendelse av rapporter til byrået

§ 18. Oversendelse av rapporter til byrået

Undersøkelsesmyndigheten skal sende byrået en kopi av den endelige rapporten nevnt i § 15 og av den årlige rapporten nevnt i § 17.