§ 7. Varsling av jernbaneulykke og alvorlig jernbanehendelse til undersøkelsesmyndigheten

§ 7. Varsling av jernbaneulykke og alvorlig jernbanehendelse til undersøkelsesmyndigheten

Undersøkelsesmyndigheten mottar varsel om jernbaneulykke og alvorlig jernbanehendelse i henhold til varslings- og rapporteringsforskriften. Undersøkelsesmyndigheten varsler tilsynsmyndigheten.