Til startsiden

Kapittel II. Varsling og igangsetting av undersøkelse av jernbaneulykker og alvorlige jernbanehendelser

§ 7. Varsling av jernbaneulykke og alvorlig jernbanehendelse til undersøkelsesmyndigheten

§ 7. Varsling av jernbaneulykke og alvorlig jernbanehendelse til undersøkelsesmyndigheten

Undersøkelsesmyndigheten mottar varsel om jernbaneulykke og alvorlig jernbanehendelse i henhold til varslings- og rapporteringsforskriften. Undersøkelsesmyndigheten varsler tilsynsmyndigheten.

§ 8. Igangsetting av undersøkelser

§ 8. Igangsetting av undersøkelser

Når varsel om jernbaneulykke eller alvorlig jernbanehendelse er mottatt av undersøkelsesmyndigheten, skal den treffe de tiltak som er nødvendige for å starte undersøkelsen umiddelbart og ikke senere enn én uke etter at den har mottatt varselet.