§ 3. Definisjoner

§ 3. Definisjoner

I denne forskriften menes med:
  1. a.
    Undersøkelse: Framgangsmåte etter en jernbaneulykke eller alvorlig jernbanehendelse med henblikk på å forebygge slike ulykker eller hendelser, og som omfatter innsamling og analyse av opplysninger, utarbeidelse av konklusjoner, herunder bestemmelse av årsaker, samt formulering av eventuelle sikkerhetstilrådinger.
  2. b.
    Årsaker: Handlinger, unnlatelser, hendelser eller omstendigheter, eller en kombinasjon av disse, som fører til jernbaneulykken eller jernbanehendelsen.
  3. c.
    Byrået: Den europeiske unions jernbanebyrå.