§ 2. Myndighetene

§ 2. Myndighetene

Følgende instanser er tillagt myndighet/oppgaver i henhold til denne forskriften:
  1. a.
    Statens havarikommisjon er undersøkelsesmyndighet.
  2. b.
    Statens jernbanetilsyn er tilsynsmyndigheten.
  3. c.
    Samferdselsdepartementet er departementet.