§ 5.Håndhevelse

§ 5.Håndhevelse

Statens jernbanetilsyn håndhever denne forskrift i henhold til forordningen artikkel 30 punkt 1.