§ 4.Bevegelseshemmedes mfl. organisasjoners medvirkning

§ 4.Bevegelseshemmedes mfl. organisasjoners medvirkning

Infrastrukturforvalter skal ta initiativ til at det nedsettes en gruppe i samsvar med forordningens artikkel 19, pkt. 1.