§ 3.Unntak

§ 3.Unntak

Forskriften gjelder ikke for jernbaneforetak som ikke har lisens etter direktiv 95/18/EF.