§ 3. Rett til å kjøpe billett om bord uten ekstra kostnad

§ 3. Rett til å kjøpe billett om bord uten ekstra kostnad

Retten til å kjøpe billett om bord uten ekstra kostnad som følger av forordning (EU) 2021/782 artikkel 11 nr. 4 fjerde ledd gjelder for alle passasjerer.