Statens Jernbanetilsyn logo

§ 15.(Delegasjon av myndighet)

§ 15.(Delegasjon av myndighet)

Departementet kan delegere sin myndighet etter loven til offentlig eller privat institusjon.