Til startsiden

Kapittel V. Undersøkelse av jernbaneulykker

Kapitlet med §§ 17 til 21 opphevet ved lov 3 juni 2005 nr. 34 (jernbaneundersøkelsesloven). Se dens § 30 for overgangsordning.