§ 9. (Plikter for allmennheten og eiere av private planoverganger)

§ 9. (Plikter for allmennheten og eiere av private planoverganger)

Alle som oppholder seg på jernbanens område plikter å følge de sikkerhetsanvisninger som gjelder for stedet.
Det er forbudt for publikum:
  1. a.
    å stige på og av tog som er i bevegelse;
  2. b.
    å oppholde seg på jernbanens område som ikke er beregnet for publikum;
  3. c.
    å benytte planovergang når tog kan ventes.
Eier av privat grind eller annen lukkeinnretning er ansvarlig for at denne holdes lukket når kryssing ikke finner sted.