§ 3. (Definisjoner)

§ 3. (Definisjoner)

I denne lov menes med:
 1. a.
  kjørevei: sporanlegg med tilhørende grunn og innretninger, signal- og sikringsanlegg, strømforsyningsanlegg og kommunikasjonsanlegg;
 2. b.
  trafikkstyring: togledelse og andre funksjoner som koordinerer og ivaretar sikkerheten for togfremføringen;
 3. c.
  trafikkvirksomhet: person- og godstransport på kjøreveien;
 4. d.
  jernbanevirksomhet: drift av kjørevei, trafikkstyring og trafikkvirksomhet.
Departementet kan gi utfyllende bestemmelser om hva som menes med kjørevei, trafikkstyring og trafikkvirksomhet.