§ 4-2.Tillatelse til transport av kjøretøy som har tillatelse i et annet EØS-land Transport av kjøretøy som har tillatelse i et annet EØS-land, men ikke i Norge, krever egen transporttillatelse fra Statens jernbanetilsyn.

§ 4-2.Tillatelse til transport av kjøretøy som har tillatelse i et annet EØS-land Transport av kjøretøy som har tillatelse i et annet EØS-land, men ikke i Norge, krever egen transporttillatelse fra Statens jernbanetilsyn.

Søknad om slik transporttillatelse skal minst inneholde:
 • -
  transportplan,
 • -
  bekreftelse på tillatelse fra et EØS-land,
 • -
  risikovurdering,
 • -
  vurdering av teknisk kompatibilitet mellom kjøretøyet og jernbanenettet,
 • -
  bekreftelse på at kjøretøyet er i en slik stand at det kan transporteres på en sikker måte, og
 • -
  eventuelle betingelser ved transport, for eksempel hastighetsbegrensninger.