§ 7-2. Ikrafttredelse og unntak

§ 7-2. Ikrafttredelse og unntak

Forskriften trer i kraft 1. juni 2022. Fra samme dato gjøres følgende endringer i andre forskrifter: