§ 4-2. Tillatelse til transport av kjøretøy som har tillatelse i et annet EØS-land

§ 4-2. Tillatelse til transport av kjøretøy som har tillatelse i et annet EØS-land

Transport av kjøretøy som har tillatelse i et annet EØS-land, men ikke i Norge, krever egen transporttillatelse fra Statens jernbanetilsyn.
Søknad om slik transporttillatelse skal minst inneholde:
 • -
  transportplan,
 • -
  bekreftelse på tillatelse fra et EØS-land,
 • -
  risikovurdering,
 • -
  vurdering av teknisk kompatibilitet mellom kjøretøyet og jernbanenettet,
 • -
  bekreftelse på at kjøretøyet er i en slik stand at det kan transporteres på en sikker måte, og
 • -
  eventuelle betingelser ved transport, for eksempel hastighetsbegrensninger.