Til startsiden

Kapittel 4. Tillatelse til transport

§ 4-1. Tillatelse til transport av kjøretøy som ikke har tillatelse fra før

§ 4-1. Tillatelse til transport av kjøretøy som ikke har tillatelse fra før

Transport av kjøretøy som ikke har tillatelse krever egen transporttillatelse fra Statens jernbanetilsyn.
Søknad om slik transporttillatelse skal minst inneholde:
 • -
  transportplan,
 • -
  risikovurdering,
 • -
  vurdering av teknisk kompatibilitet mellom kjøretøyet og jernbanenettet
 • -
  bekreftelse på at kjøretøyet er i en slik stand at det kan transporteres på en sikker måte, og
 • -
  eventuelle betingelser ved transport, for eksempel hastighetsbegrensninger.

§ 4-2. Tillatelse til transport av kjøretøy som har tillatelse i et annet EØS-land

§ 4-2. Tillatelse til transport av kjøretøy som har tillatelse i et annet EØS-land

Transport av kjøretøy som har tillatelse i et annet EØS-land, men ikke i Norge, krever egen transporttillatelse fra Statens jernbanetilsyn.
Søknad om slik transporttillatelse skal minst inneholde:
 • -
  transportplan,
 • -
  bekreftelse på tillatelse fra et EØS-land,
 • -
  risikovurdering,
 • -
  vurdering av teknisk kompatibilitet mellom kjøretøyet og jernbanenettet,
 • -
  bekreftelse på at kjøretøyet er i en slik stand at det kan transporteres på en sikker måte, og
 • -
  eventuelle betingelser ved transport, for eksempel hastighetsbegrensninger.