Til startsiden

Kapittel 3. Krav til kjøretøy

§ 3-1. Vilkår for tillatelse til å bringe kjøretøy i omsetning

§ 3-1. Vilkår for tillatelse til å bringe kjøretøy i omsetning

For å få tillatelse til å bringe kjøretøy i omsetning etter samtrafikkforskriften kapittel 6, må kjøretøy oppfylle kravene i relevante TSI-er og nasjonale tekniske krav i vedlegget.