§ 2-3. Register og merking

§ 2-3. Register og merking

Jernbanevirksomheten skal ha et register over alle kjøretøy som virksomheten bruker. Registeret skal identifisere kjøretøy individuelt.
Kjøretøy skal være identitetsmerket i henhold til samtrafikkforskriften, samt teknisk og bruksmessig merket i henhold til TSI-krav.

Kravet om å ha et register over egne kjøretøy kommer i tillegg til andre register over kjøretøy, som for eksempel nasjonalt kjøretøyregister og ERATV.