§ 1-3. Definisjoner

§ 1-3. Definisjoner

 1. a.
  transport: kjøretøy som trekkes eller skyves som del av et tog, uten bruk av egen trekkraft. Eksempelvis nytt materiell som trekkes av et kjøretøy som har tillatelse,
 2. b.
  tog: trekkraftkjøretøy, med eller uten vogner, som er gitt et tognummer i en rute og som skal kjøres fra et bestemt utgangssted til et bestemt ankomststed,
 3. c.
  skift: kjøretøy som flyttes under skifting,
 4. d.
  skifting: flytting av kjøretøy på en stasjon eller på et sidespor og eventuelt på deler av et hovedspor som det er nødvendig å benytte for å utføre skifting,
 5. e.
  kjøretøy: et jernbanekjøretøy som kjører på egne hjul på jernbane, med eller uten egen trekkraft. Et kjøretøy er sammensatt av et eller flere strukturelle og funksjonelle delsystemer, eller deler av slike delsystemer, og har tre eller flere hjul,
 6. f.
  delsystemer: resultatet av inndelingen av jernbanesystemet, som beskrevet i vedlegg II til samtrafikkforskriften. Disse delsystemene som det må fastsettes grunnleggende krav til, er av strukturell eller funksjonell karakter,
 7. g.
  OTM (on-track machine): arbeidskjøretøy som er særskilt konstruert for bygging og vedlikehold av spor og infrastruktur, som har eller kan få tillatelse til å kjøre på åpen linje,
 8. h.
  DeBo: Utpekt organ som verifiserer samsvar med nasjonale regler.