§ 1-1. Formål

§ 1-1. Formål

Forskriften fastsetter minimumskrav til tekniske spesifikasjoner for kjøretøy. Dette for å oppnå sikker og hensiktsmessig ibruktaking, oppgradering, fornyelse, drift og vedlikehold av kjøretøy. Forskriften stiller også krav til søknader om tillatelse til test og transport av kjøretøy.

Forskriften samler de tekniske kravene som stilles til kjøretøy som skal trafikkere det norske jernbanenettet, samt har bestemmelser om transport og test av kjøretøy.