§ 3-9. Europeisk nettverk av infrastrukturforvaltere

§ 3-9. Europeisk nettverk av infrastrukturforvaltere

Infrastrukturforvalter skal delta og samarbeide i et europeisk nettverk av infrastrukturforvaltere. Dette nettverket møtes regelmessig med henblikk på å
 1. a.
  utvikle jernbaneinfrastrukturen i EØS-området
 2. b.
  støtte rettidig og effektiv gjennomføring av det felles europeiske jernbaneområdet
 3. c.
  utveksle beste praksis
 4. d.
  overvåke og sammenligne ytelser
 5. e.
  bidra til markedsovervåking som omhandlet i § 1-3 tredje ledd.
 6. f.
  håndtere flaskehalser over landegrensene
 7. g.
  drøfte anvendelsen av samarbeid som omhandlet i § 6-8 og § 8-4.
Koordineringen i nettverket innskrenker ikke søkeres rettigheter etter kapittel 11.