§ 3-2. Avtale mellom myndigheten og infrastrukturforvalter

§ 3-2. Avtale mellom myndigheten og infrastrukturforvalter

(1) Myndigheten nevnt i § 1-6 første ledd skal inngå en avtale med infrastrukturforvalter i tråd med vedlegg III for en periode på minst fem år. Dette påvirker ikke gjeldende prinsipper for planlegging og finansiering av infrastrukturen, og prinsippet om ettårige regnskaper. Avtalen skal inneholde stimuleringstiltak for å redusere kostnadene ved å stille infrastruktur til rådighet og nivået på avgiftene som innkreves etter kapittel 6.
(2) Før avtale etter første ledd undertegnes, skal søkere og potensielle søkere konsulteres.