Statens Jernbanetilsyn logo

§ 13-4.Unntak

§ 13-4.Unntak

Samferdselsdepartementet kan gjøre unntak fra forskriften når dette ikke er i strid med internasjonale avtaler som Norge har inngått.