Statens Jernbanetilsyn logo

§ 13-3.Innsamling av informasjon om jernbanemarkedene

§ 13-3.Innsamling av informasjon om jernbanemarkedene

Virksomheter som er underlagt denne forskriften må rapportere til Statens jernbanetilsyn om informasjon som er nødvendig for å overvåke jernbanemarkedene. Statens jernbanetilsyn kan fastsette nærmere bestemmelser om slike rapporteringsforpliktelser, herunder hvem som rapporterer, hvilke opplysninger det skal rapporteres om og hvordan slik rapportering skal skje.