§ 12-8.Lisensens gyldighet

§ 12-8.Lisensens gyldighet

En lisens er gyldig så lenge jernbaneforetaket oppfyller kravene i § 12-3 til § 12-6.