Statens Jernbanetilsyn logo

§ 12-7.Saksbehandling

§ 12-7.Saksbehandling

Søknad om lisens avgjøres snarest mulig og senest tre måneder etter at den lisensutstedende myndigheten har mottatt alle nødvendige opplysninger.