Statens Jernbanetilsyn logo

§ 11-7.Overtredelsesgebyr

§ 11-7.Overtredelsesgebyr

Markedsovervåkingsorganet kan ilegge overtredelsesgebyr til en virksomhet som overtrer bestemmelser i denne forskriften eller vedtak gitt i medhold av denne forskriften.