Statens Jernbanetilsyn logo

§ 1-6. Jernbanedirektoratets oppgaver

§ 1-6. Jernbanedirektoratets oppgaver

(1) Jernbanedirektoratet inngår avtale med infrastrukturforvalter etter § 3-2.