§ 1-6.Jernbanedirektoratets oppgaver

§ 1-6.Jernbanedirektoratets oppgaver

(1) Jernbanedirektoratet inngår avtale med infrastrukturforvalter etter § 3-2.