§ 1-4. Statens jernbanetilsyn som lisensutstedende myndighet

§ 1-4. Statens jernbanetilsyn som lisensutstedende myndighet

Statens jernbanetilsyn utsteder lisens etter jernbaneloven § 6 og kapittel 12 i denne forskriften.