Statens Jernbanetilsyn logo

§ 1-4.Statens jernbanetilsyn som lisensutstedende myndighet

§ 1-4.Statens jernbanetilsyn som lisensutstedende myndighet

Statens jernbanetilsyn utsteder lisens etter jernbaneloven § 6 og kapittel 12 i denne forskriften.