§ 9-4. Tidligere utnyttelse av ruteleier

§ 9-4. Tidligere utnyttelse av ruteleier

Det skal fremgå av netterklæringen hvilke betingelser infrastrukturforvalter stiller for å ta hensyn til tidligere utnyttelsesgrad når det foretas en prioritering under fordelingsprosessen.