§ 9-2. Tvisteløsningsordning

§ 9-2. Tvisteløsningsordning

Uavhengig av § 11-2 skal infrastrukturforvalter opprette en ordning for å finne en hurtig løsning på tvister som oppstår i forbindelse med fordeling av infrastrukturkapasitet. Ordningen skal fremgå av netterklæringen. Når tvisteløsningsordningen brukes skal det treffes en endelig beslutning innen 10 virkedager.