§ 4-5. Ekstratjenester

§ 4-5. Ekstratjenester

(1) Søkere kan anmode infrastrukturforvalter eller den som driver serviceanlegg om følgende ekstratjenester:
 1. a.
  adgang til telekommunikasjonsnett
 2. b.
  framskaffelse av tilleggsopplysninger
 3. c.
  teknisk kontroll av rullende materiell
 4. d.
  billettsalg på stasjoner for passasjerer
 5. e.
  omfattende vedlikeholdstjenester som leveres i vedlikeholdsanlegg beregnet for høyhastighetstog eller andre typer rullende materiell som krever særskilte anlegg.
(2) Den som driver serviceanlegget er ikke forpliktet til å tilby disse tjenestene. Dersom den som driver serviceanlegget beslutter å tilby noen av disse tjenester til andre, skal den på anmodning tilby dem på ikke-diskriminerende vilkår til alle søkere.