§ 4-4. Tilleggstjenester

§ 4-4. Tilleggstjenester

(1) Dersom den som driver serviceanlegg tilbyr følgende tjenester, skal tjenestene tilbys på ikke-diskriminerende vilkår til alle søkere som anmoder om dem:
  1. a.
    kjørestrøm
  2. b.
    forvarming av passasjertog
  3. c.
    skreddersydde kontrakter om kontroll av transport av farlig gods eller assistanse til drift av spesialtransport.
(2) Avgifter for kjørestrøm skal angis på fakturaene atskilt fra avgiftene for bruk av strømforsyningsutstyr etter § 4-1 bokstav e.