§ 4-2. Tilgang til serviceanlegg og tjenester i disse

§ 4-2. Tilgang til serviceanlegg og tjenester i disse

Den som driver serviceanlegg skal gi tilgang, herunder sportilgang, til alle søkere på ikke-diskriminerende vilkår, til følgende anlegg og tjenester som ytes i disse:
 1. a.
  stasjoner for passasjerer, herunder bygninger og andre anlegg, også for formidling av reiseinformasjon og egnede lokaler for billettsalg
 2. b.
  godsterminaler
 3. c.
  skiftestasjoner og skifteanlegg
 4. d.
  hensettingsspor
 5. e.
  vedlikeholdsanlegg, unntatt anlegg for omfattende vedlikehold av høyhastighetstog eller andre typer rullende materiell som krever særskilte anlegg
 6. f.
  andre tekniske anlegg, herunder rengjørings- og vaskeanlegg
 7. g.
  havneanlegg som er knyttet til jernbanevirksomhet
 8. h.
  avlastningsanlegg
 9. i.
  påfyllingsanlegg for drivstoff og forsyning av drivstoff i disse anlegg. Prisene for dette skal angis særskilt på fakturaene.