§ 4-1. Tilgang til den minste pakken med tjenester

§ 4-1. Tilgang til den minste pakken med tjenester

Infrastrukturforvalter skal tilby følgende tjenester til alle jernbaneforetak og andre søkere på ikke-diskriminerende vilkår:
 1. a.
  behandling av søknader om infrastrukturkapasitet
 2. b.
  retten til å bruke kapasitet som tildeles
 3. c.
  bruk av jernbaneinfrastruktur, herunder sporveksler og sporkryss
 4. d.
  trafikkstyring, herunder signalgiving, regulering, ekspedering samt kommunikasjon og framskaffelse av informasjon om togtrafikk
 5. e.
  bruk av strømforsyningsutstyr for kjørestrøm, der dette er tilgjengelig
 6. f.
  alle andre opplysninger som er nødvendige for iverksetting eller drift av tjenesten det er tildelt kapasitet for.