§ 3-1. Transportvilkår for passasjertransport

§ 3-1. Transportvilkår for passasjertransport

(1) Departementet skal godkjenne transportvilkår for jernbaneforetak som driver rutegående passasjertransport.
(2) Departementet skal godkjenne tilleggsavgift for reisende uten gyldig billett.