Til startsiden

Vedlegg II. Prinsipper for ytelsesordningen nevnt i § 6-6

Ytelsesordningen nevnt i § 6-6 skal bygge på følgende prinsipper:
 1. a.
  For å oppnå et avtalt ytelsesnivå uten å bringe en tjenestes økonomiske levedyktighet i fare skal infrastrukturforvalteren avtale med søkeren de viktigste parametrene for ytelsesordningen, særlig verdien av forsinkelser, terskelverdiene for skyldige beløp i henhold til ytelsesordningen både med hensyn til individuelle togavganger og alle togavganger hos et jernbaneforetak i en gitt periode.
 2. b.
  Infrastrukturforvalteren skal meddele jernbaneforetaket ruteplanen, som skal anvendes som grunnlag for beregning av forsinkelser, minst fem dager før togets avgang. Infrastrukturforvalteren kan benytte en kortere meldingsfrist i tilfelle av force majeure eller sen endring av ruteplanen.
 3. c.
  Alle forsinkelser skal tilskrives en av følgende kategorier og underkategorier:
  1. 1.
   håndtering av drift/planlegging som kan tilskrives infrastrukturforvalteren
   1. 1.1
    utarbeidelse av kjøreplan
   2. 1.2
    togsammensetning
   3. 1.3
    feil i driftsprosedyre
   4. 1.4
    feil anvendelse av prioritetsreglene
   5. 1.5
    personale
   6. 1.6
    andre årsaker
  2. 2.
   jernbaneinfrastrukturanlegg som kan tilskrives infrastrukturforvalteren
   1. 2.1
    signalanlegg
   2. 2.2
    signalanlegg ved planoverganger
   3. 2.3
    telekommunikasjonsanlegg
   4. 2.4
    strømforsyningsutstyr
   5. 2.5
    spor
   6. 2.6
    strukturer
   7. 2.7
    personale
   8. 2.8
    andre årsaker
  3. 3.
   årsaker knyttet til anleggsarbeid som kan tilskrives infrastrukturforvalteren
   1. 3.1
    planlagt anleggsarbeid
   2. 3.2
    uregelmessigheter ved utførelsen av anleggsarbeid
   3. 3.3
    redusert hastighet på grunn av defekt spor
   4. 3.4
    andre årsaker
  4. 4.
   årsaker som kan tilskrives andre infrastrukturforvaltere
   1. 4.1
    forårsaket av foregående infrastrukturforvalter
   2. 4.2
    forårsaket av neste infrastrukturforvalter
  5. 5.
   kommersielle årsaker som kan tilskrives jernbaneforetaket
   1. 5.1
    overskridelse av stopptid
   2. 5.2
    anmodning fra jernbaneforetaket
   3. 5.3
    lasteoperasjoner
   4. 5.4
    uregelmessigheter ved lasting
   5. 5.5
    klargjøring av tog
   6. 5.6
    personale
   7. 5.7
    andre årsaker
  6. 6.
   rullende materiell som kan tilskrives jernbaneforetaket
   1. 6.1
    planlegging av vaktliste/omlegging av vaktliste
   2. 6.2
    togsammensetning som utføres av jernbaneforetak
   3. 6.3
    problemer som påvirker passasjervogner (persontransport)
   4. 6.4
    problemer som påvirker godsvogner (godstransport)
   5. 6.5
    problemer som påvirker vogner, lokomotiver og motorvogner
   6. 6.6
    personale
   7. 6.7
    andre årsaker
  7. 7.
   årsaker som kan tilskrives andre jernbaneforetak
   1. 7.1
    forårsaket av neste jernbaneforetak
   2. 7.2
    forårsaket av foregående jernbaneforetak
  8. 8.
   utenforliggende årsaker som verken kan tilskrives infrastrukturforvalteren eller jernbaneforetaket
   1. 8.1
    streik
   2. 8.2
    administrative formaliteter
   3. 8.3
    ytre påvirkning
   4. 8.4
    konsekvenser av værforhold og naturlige årsaker
   5. 8.5
    forsinkelser som skyldes ytre årsaker på etterfølgende nett
   6. 8.6
    andre årsaker
  9. 9.
   sekundære årsaker som verken kan tilskrives infrastrukturforvalteren eller jernbaneforetaket
   1. 9.1
    farlige hendelser, ulykker og farer
   2. 9.2
    opptatt spor på grunn av togets forsinkelse
   3. 9.3
    opptatt spor på grunn av et annet togs forsinkelse
   4. 9.4
    omløpstid
   5. 9.5
    forbindelse
   6. 9.6
    behov for ytterligere undersøkelser.