§ 12-9. Forbud mot overdragelse

§ 12-9. Forbud mot overdragelse

Lisens kan ikke overdras, herunder leies, leases, lånes eller på andre måter overlates til andre.