§ 12-2. Vilkår for lisens

§ 12-2. Vilkår for lisens

Jernbaneforetak som er etablert i Norge må oppfylle vilkårene til vandel, økonomisk evne, faglig dyktighet og forsikring/garanti som beskrevet i § 12-3 til § 12-6 for å få lisens.