§ 15.

§ 15.

Loven tar til å gjelde fra det tidspunkt Kongen bestemmer1.