§ 7a. Tidspunkt for fastsettelse av gebyr

§ 7a. Tidspunkt for fastsettelse av gebyr

Saker som er eller kommer til behandling per 1. januar 2023 skal behandles og avgjøres etter denne forskriften.