§ 5. Gebyr for sertifisering av driftsledere

§ 5. Gebyr for sertifisering av driftsledere

Gebyr for behandling og utstedelse av sertifikat for driftsledere og stedfortredere på taubane skal gebyrlegges med kr 4 250,-.