§ 5.Gebyr for sertifisering av driftsledere

§ 5.Gebyr for sertifisering av driftsledere

Gebyr for behandling og utstedelse av sertifikat for driftsledere og stedfortredere på taubane skal gebyrlegges med kr 3 970,-.